Reis-Tee, Doi Mae Salong, Thailand

Jasminreis-Tee, Doi Mae Salong, Nord-Thailand

Jasminreis-Tee aus Doi Mae Salong, Nord-Thailand